• THIÊN LONG
  • THIÊN LONG

   NHÀ SẢN XUẤT BỘT ĐÁ HÀNG ĐẦU

   LIÊN KẾT - PHÁT TRIỂN - BỀN VỮNG

  Đại Hội Cổ Đông (2021 Công ty CP Hóa Chất TPHCM)

 • Thứ sáu, 14:35 Ngày 16/04/2021
 • Ngày 10/04/2021 Công ty CP Hoá Chất TP.HCM đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên Năm 2021.Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của các đồng chí trong Ban Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát Công ty cùng với các cổ đông.

                                                                                                       Đồng chí Nguyễn Quang Ngà– Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

   

   

   

   

   Bài viết liên quan