• THIÊN LONG
  • THIÊN LONG

   NHÀ SẢN XUẤT BỘT ĐÁ HÀNG ĐẦU

   LIÊN KẾT - PHÁT TRIỂN - BỀN VỮNG

  ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 2023

 • Thứ bảy, 09:55 Ngày 15/04/2023
 • Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-CĐKCX của Công đoàn Các khu chế xuất và Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.Công đoàn cơ sở Công ty CP Hóa Chất Tp.HCM đã tổ chức Đại hội lần thứ VI,nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 15/04/2023.

  Nhằm tổng kết đánh giá phong trào và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua. Nêu bật những thành tích đã đạt được, chỉ rõ những nguyên nhân tồn tại, yếu kém, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời phát huy trí tuệ, dân chủ, thảo luận, bàn bạc, bầu ra Ban Chấp Hành nhiệm kỳ mới đầy đủ phẩm chất, năng lực, đưa hoạt động công đoàn lên một bước mới.

  Được sự cho phép của Ban Thường vụ Công Đoàn Các khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ chí Minh, của Chi bộ Công ty CP Hóa Chất Tp.HCM, ngày 15/04/2023, Công đoàn cơ sở Công ty CP Hóa Chất Tp.HCM đã tổ chức Đại hội lần thứ VI,nhiệm kỳ 2023-2028.

   

   

   

   

   

   

   

   Bài viết liên quan