• THIÊN LONG
  • THIÊN LONG

   NHÀ SẢN XUẤT BỘT ĐÁ HÀNG ĐẦU

   LIÊN KẾT - PHÁT TRIỂN - BỀN VỮNG

  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2023

 • Thứ bảy, 09:56 Ngày 25/03/2023
 • Công ty Cổ Phần Hoá Chất Thành Phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị người lao động nhằm báo cáo kết quả hoạt động của chính quyền và tổ chức công đoàn năm 2022 đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2023.

  Công ty Cổ Phần Hoá Chất Thành Phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị người lao động nhằm báo cáo kết quả hoạt động của chính quyền và tổ chức công đoàn năm 2022 đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2023. Mặt khác, về phía Ban Lãnh Đạo Công Ty cũng muốn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như những phương án hoặc đề xuất từ cán bộ công nhân viên đóng góp ý kiến nhằm đẩy mạnh hơn về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như chăm lo cho đời sống công nhân viên ổn định trong năm 2023 và nhiều năm sắp tới.

   

   

   

   

   

   

   

   

   Bài viết liên quan