• THIÊN LONG
  • THIÊN LONG

   NHÀ SẢN XUẤT BỘT ĐÁ HÀNG ĐẦU

   LIÊN KẾT - PHÁT TRIỂN - BỀN VỮNG

  GIAO HÀNG XE BỒN

 • Thứ hai, 07:55 Ngày 05/06/2023
 • Hiện tại Chúng tôi đã đầu tư thêm hệ thống giao hàng bằng xe bồn để đáp ứng mọi nhu cầu của Khách Hàng.

  Mỗi bồn chứa 32 tấn, mỗi ngày cung cấp từ 2 đến 4 bồn hoặc có thể nhiều hơn.

   

   

   

   

   Bài viết liên quan